Boulevard of Broken Dreams

img9

Boulevard of broken dreams – grafika, której inspiracją była piosenka zespołu Green Day o tym samym tytule. Praca przedstawia wspominany już bulwar zniszczonych marzeń. Kolorystyka grafiki ma współigrać z klimatem piosenki. Wykorzystanie perspektywy do uzyskania wrażenia głębi.

Posted in Portfolio.